Jumat, 09 Maret 2012

Soal Pembahasan Munakahat (Nikah) III

1. Talak yang masih boleh rujuk atau kembali sebelum habis iddahnya dan boleh kawin kembali
sesudah iddah adalah . . .
a. Talak dua atau tiga
b. talak satu atau tiga
c. talak satu atau dua
d. talak 1 atau 2 atau 3.
e. talak tiga dan satu
Jawaban : C

2. Seorang istri yang dicerai suaminya dalam keadaan tidak haid, baik karena menopause (usia lanjut) ataupun karena masih kecil, atau sudah dewasa tapi tidak pernah haid, masa iddahnya adalah . . .
a. Tidak punya masa iddah
b. 4 bulan 10 hari
c. 3 kali haid
d. 3 kali suci
e. 4 bulan.
Jawaban : D

3. Selain dari pada rukun-rukun nikah, pernikahan juga harus ada . . .
a. Mahar
b. Tetangga
c. Tamu undangan
d. pesta
e. tempat yang mewah
Jawaban : A

4. Rasulullah saw bersabda bahwa nikah itu termasuk sunnah, barang siapa tidak melaksanakan sunahku, maka . . .
a. Nikkahilah perempuan tersebut
b. Mendatangkan harta bagimu
c. Tidak termasuk golonganku
d. Hendaknya nikah
e.Nikahlah orang-orang yang sendirian
Jawaban : C

5. Hukum nikah bergantung kepada factor dan penyebab yang menyertainya. Dengan demikian hukum nikah bagi seorang pemabuk atau sakit gila adalah . . .
a. Makruh
b. mubah
c. wajib
d. haram
e. Sunah
Jawaban : D

6. Bila suami istri bercerai dan memiliki anak yang sudah besar, maka anak tersebut . . .
a. Supaya tinggal bersama ibunya
b. Supaya tinggal bersama ayahnya
c. Supaya tinggal bersama neneknya
d. Supaya tinggal bersama kakeknya
e. Bebas memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya
Jawaban : E

7. Seorang istri yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah . . .
a. Tidak punya masa iddah
b. 4 bulan 10 hari
c. Sampai melahirkan
d. 3 kali suci
e. 4 bulan
Jawaban : C

8. Apabila dalam pergaulan suami istri tidak tercapai ketentraman , saling tolong menolong dan saling membantu, Allah swt memberikan jalan keluar dari kesukaran tersebut, yaitu . . .
a. Suami keluar dari rumah
b. membeli rumah sendiri
c. keduanya mengasingkan diri
d. perceraian
e. Intropeksi diri
Jawaban : E

9. Memberi nafkah,pakaian,dan tempat tinggal adalah kewajiban seorang laki-laki terkandung dalam surat atau hadis . . .
a. Q.S An Nisa (4): 19-20
b. Q.S At Talaq (65): 6
c. Q.S An Nisa (4): 4
d. H.R.Bukhari
e. H.R. Nasa`i
Jawaban : B

10. Kewajiban istri terhadap suami antara lain, kecuali . . .
a. Taat & patuh terhadap perintah suami
b. Menjaga kehormatan dirinya
c. Hemat terhadap nafkah yang diberikan suami
d. Menghamburkan uang yang diberikan suami
e. Mensyukuri pemberian suami
Jawaban : D

11. Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah . . .
A. Taat dan patuh pada perintah istri
B. Membimbing dan mendidik anak
C. Bergaul dengan istri secara makruf
D. Menjaga kehormatan dirinya
E. Hormat terhadap nafkah yang diberikan suami
Jawaban : C

12. Nikahlah kamu walaupun dengan mahar sebuah . . .
A. Berlian dari besi
B. Cincin dan besi
C. Cincin dari besi
D. Besi dan mutiara
E. Semua salah
Jawaban : C

13. Hukum asal talak adalah . . .
A. Jaiz
B. Sunah
C. Makruh
D. Mubah
E. Haram
Jawaban : C

14. Talak adalah perbuatan yang halal tetapi . . .
A. Paling dibenci Allah
B. Masih saja dibolehkan
C. Tetap mendapat pahala
D. Tidak mendapatkan pahala
E. Paling disenangi Allah
Jawaban : A

15. Lafal talak dapat dilakukan dengan cara syarih dan kinayah. Maksudnya adalah dilakukan dengan cara . . .
A. Marah dan sedih
B. Tegas dan sindiran
C. Bimbang dan sedih
D. Tegas dan baik
E. Sindiran dan marah
Jawaban : B

16. Talak yang suaminya tidak boleh rujuk kembali adalah talak . . .
A. Raj’i
B. Ba’in
C. Sunny
D. Lian
E. Fasakh
Jawaban : B

17. Hukum rujuk apabila memperbaiki masa lalunya adalah . . .
A. Wajib
B. Sunah
C. Jaiz
D. Makruh
E. Haram
Jawaban : B

18. Apabila kewajiban suami belum disempurnakan maka hukum rujuknya adalah . . .
A. Haram
B. Wajib
C. Mubah
D. Jaiz
E. Sunah
Jawaban : B

19. Dalam komplikasi hukum islam Indonesia yang penggunaanya berdasarkan pada intruksi Presiden RI No . . .
a. Nomor 22 Tahun 1991
b. Nomor 1 Tahun 1992
c. Nomor 13 Tahun 1992
d. Nomor 1 Tahun 1991
e. Nomor 22 Tahun 1992
Jawaban : D

20. Pengadilan hanya member izin kepada suami untuk berpoligami apabila . . .
a. Istri dapat menjalankan kewajiban sebagi istri
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
c. Istri masih bisa melahirkan keturunan
d. Istri tidak bisa memasak buat suaminya
e. Istri lalay dalam menjalankan ibadah
Jawaban : BCredit :
http://ernissyakur.blogdetik.com/2012/01/15/tugas-remedial/

2 komentar:

Anonim mengatakan...

:12

Sabun Penghilang Jerawat mengatakan...

Sabun Muka Penghilang Jerawat
Sabun Jerawat

:10 :11 :12 :13 :14 :15 :16 :17
:18 :19 :20 :21 :22 :23 :24 :25
:26 :27 :28 :29 :30 :31 :32 :33
:34 :35 :36 :37 :38 :39

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...